HOTLINE สายด่วน

ปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข: สังคมผู้สูงอายุ

โทร. 02-2188226  หรือ 081-6928582

คุณอยู่ที่:

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

ศูนย์ศึกษาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสาธารณสุขด้านผู้สูงอายุ ได้ผลิตผลงานทางวิชาการโดยผู้ได้รับทุนผลิตบัณฑิตทั้งในระดับชาติ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในปีพ.ศ. 2554-2555 โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation  ได้แก่

  • The 12th Annual Conference of Public Health Sciences on "Towards Better Health and Well-being” ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 31 เรื่อง ได้แก่
No. Name Title Presentation
1. Kaoaiem Hatairat The Assess of Knowledge, Attitude and Practice in Safe Sex among Pre-Aging Squan Leaders in First Army Area of Thailand Oral
2. Ramesh Kumar How accessible are the emergency obstetrics care services? A cross sectional study in district Neelum, Azad Jammu and Kashmir Poster
3. Ramesh Kumar Assessment of Human Resource Information System and Its Use at Operational and Strategic Levels in Pakistan Oral
4. Ai Thien Nhan Lam HBsAg prevalence and Knowledge on Hepatitis B among Stieng tribe adults in Binhphuoc Province, Vietnam Poster
5. Arty Sachdev Knowledge and Attitude Regarding Human Papillomavirus, Human Papillomavirus Vaccine and Cervical Cancer, Human Papllimavirus Vaccination History Among Femal Bachelor Degree Students at Chulalongkorn University Oral
6. Donnapa Hongthong Drinking Risk Level and Alcoho Consumption Situation amongs Senior High School Students in a Rural Area of Thailand Poster
7. Diana Somporn Factors Influencing Depression among Elderly in Ban Bangkhae Nuring Homes, Bangkok, Thailand after flooding Poster
8. Hlaing, Htaik Hta Khin Factors Related to Antenatal, Delivery and Postnatal Health Care Practices among Female Clients of Reproductive Health Mobile Services, Sub-Urban Yangon, Myanmar Poster
9. Kanyarat Inturat Homosexality and Self-Disclosure to Family Poster
 10. Khin Thiri Maung Occupational Characteristics and Factors Associated with Prevention Practices Related to HIV/AIDS among Alcohol Factory Male Workers in Industrial Zon(1), Pyi Gyi Tagon Poster
11. Kittipob Chongsiri Factors Associated to Extra Marital Sex of Thai Male in Nakhonsawan Province Poster
12. Kunyanin Sridachati Media Exposure In Sex Education To Mass Media And Personal Media Of Secondary School Students In Bangkok Poster
13. Moe Myint Theingi Tun Respiratory Symptom and Illness Prevalence in Adult Women, in Relation to Biomass Cooking Fuel Use in Mandalay, Myanmar Poster
14. Monthaka Teerachaisakul Meat-Induced Subcutaneous Tissue Inflammation: Two Case Reports of Primary Lymphedema Poster
15. Myo Zin Oo Factors Related to Unprotected Sex in Men Having Sex with Men (MSM) in Mandalay, Myanmar Poster
16. Nachaphun Sukhnim Measuring Safety Culture Attitude of Health Professionals at Kin Narai Hospital, Lop Buri Province, Thailand Oral
17. Nuchwadee Wankum Assessment of knowledge, attitude, and practice of preventive self-care on diabetic foot ulcer in type II diabetic patients, Muang Roi-Et District, Roi-Et Province, Thailand. Poster
18. Nutta Taneepanichskul Pesticide Application and Safety Behaviour among Male and Femal Chilli-Growing Farmers in Hua Rua Sub-District, Ubon Ratchathani Province, Thailand Oral
19. Phanumas Seneesrisakul Perception of risk behavior affected to sexual relationship among teenager Poster
20. Phiman Thirarattanasunthon Sociodemographic and Environmental Characteristics, and Potential Health Risks, of Scavengers in Open Municipal Dump Sites in Nakhon Ratchasima Province, Thailand Poster
21. Preeyakamol Meeyutem Effects of Selected Thai Ancient Remedies Extracts on Mutagenicity and Antimutagenicity Using Ames Test  Poster
22. Ramesh Neupane Knowledge and Protective Behavior of Staff Nurses Towards Influenza Pandemic A H1N1, 2009 at Some Health Care Facilities of Nepal  Poster
23.  Abhishek Rimal Prevalence of , and Factors Associated with, Type 2 Diabetes and its Microvascular Complications among the Elderly in Kathmandu, Nepal  Poster
24.  Sarah B Barnes  Exclusive breastfeeding experiences among mothers in Bangkok, Thailand: Findings from a mixed-methods study  Oral
25. Saruta Saengtipbovorn Factors Associated with the Utilization of Dental Health Services by the Elderly Patients in Health Center No.54, Bangkok, Thailand  Oral
26. Sheh Mureed Factors Influencing Utilization of Antenatal Care Services among Pregnant Women During Last Pregnancy in Quetta, Pakistan  Oral
27. Sirinan Suwannaporn Knowledge, Attitude and Practice Towards Helmet use among Motorcycle Riders and Passengers in Ratchaburi Province, Thailand  Poster
28. Tashi Norbu Drugs And Alcohol Use By Secondary School Students In Thimphu, Bhutan  Poster
29. Tay Zar Soe  Determinants and Consequences of Alcohol Consumption among Male Adult Myanmar Migrant Workers in Ratchaburi Province, Thailand  Poster
30. Tuan Duong Kim  Knowledge, Attitude and Practice about Exxlusive Breastfeeding among Women in Chililab in Chi Linh Town, Hai Duong Province,Vietnam  Poster
31. Viengnakhone Vongxay  Respiratory symptoms in relation to household air pollution sources in rural and urban areas of Vientiane Capital, Lao PDR  Poster
       

 

  • การประชุมวิชาการศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ. โดย สุนันทา ศรีศิริ, คาร์ล นีเซอร์ และ รัตนา สำโรงทอง. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรและภาวะพึ่งพิงในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

 

  • Proceeding 11th Annual Conference of Public Health Sciences, Bangkok “Crisis in Public Health: Challenges & Solutions”. โดย Sununta Srisiri, Karl Neeser & Ratana Somrongthong. (2011). Effect of Group Squat Exercises to Perform Activity of Daily Living (ADL) In Elderly People. [Oral Presentation]